Regie op complexe vraagstukken op het snijvlak van zorg, veiligheid en ondermijning

Hoe voer je een gestructureerd casusoverleg?

Het casusoverleg is een vergadering van professionals vanuit meerdere disciplines. Vaak ook vanuit meerdere organisaties. Het kan gaan over de persoonsgerichte aanpak van iemand met complexe problematiek, over de aanpak van georganiseerd criminaliteit in een crimineel samenwerkingsverband of bijvoorbeeld over het verlenen van een ingewikkelde vergunning onder de milieuwetgeving. 

Hoe zorg je dat je effectief vergadert?

Training casus- en procesregie

Training gebaseerd op inzichten vanuit het onderzoek 'Onmogelijke Levens, Botsende Logica's en Eigenzinnige Professionals'. Vanuit bijna 10 jaar ervaring met het verzorgen van deze training hebben we tal van oefeningen waarbij je o.a. aan de slag gaat met casuïstiek, inzicht in eigen beïnvloedingsstijlen, de organisatie van het casusoverleg en het maken van het plan van aanpak.


Meer informatie en aanmelden

Start

Dinsdag
1 en 15 oktober 2024

09:00

Haal en breng actuele kennis en ervaring

Op onze linked-in groep PlatformProcesregie

Initiatiefnemers Platform Procesregie