Procesregie bij multiproblematiek

Verward gedrag

Voor de gemeenten Goes, Kapelle, Schouwen-Duiveland, Tholen, Borsele en Noord-Beveland verzorgden we een incompany training voor procesregisseurs over een sluitende aanpak van personen met verward gedrag.

Ketenveldnorm beveiligde zorg

Ondersteunen van regio’s van zorg- en veiligheidshuizen bij het voorbereiden van de invoering van de levensloopfunctie beveiligde zorg. Het samenwerken in en regisseren van een aansluitende zorgketen.

Actieonderzoek

In Rotterdam en Leiden onderzoek gedaan naar samenwerking bij de aanpak van veelplegers. Daarbij hebben we de kern van de problematiek en de aanpak bloot gelegd: onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals. Vanuit die inzichten hebben we veel veiligheidshuizen begeleid bij beleidsvorming, inrichting van processen, opleiden en reflectie op de aanpak van individuele casuïstiek.