Missie & Visie

Missie

Het Platform Procesregie is een kennissite waar actualiteit en deskundigheid samenkomt. De beheerders van het platform zijn dienstverleners die de ambitie hebben gezamenlijk een breed informatieplatform te maken dat alle aspecten van procesregie belicht. Het platform is een digitale en fysieke ontmoetingsplaats voor mensen die werkzaam zijn in het vak en dienstverleners die de uitvoering van het vak ondersteunen.

Visie

Procesregie is een kunst en een kunde. Het vraagt vakmanschap om zaken in beweging te brengen en de regie om zo te organiseren dat de aanpak onder kritische ogen stand houdt. Procesregie is spelen met leiderschap in gelijkwaardigheid, het ontwikkelen van slagkracht in een speelveld waar deskundigheden en bevoegdheden zijn verdeeld; een zoektocht naar doorzettingsmacht en autoriteit. Daarbij vraagt het vakmanschap om het proces in logische stappen te doorlopen en om waarborgen in te bouwen voor legitieme informatie-uitwisseling. Dossiers moeten deugen. Procesregie gedijt bij zichtbaar resultaat. Als je kunt tonen en aantonen wat je doet en welke resultaten en effecten daardoor optreden, ontstaat een beweging die zichzelf versterkt.

Procesregie betekent: 'stakeholders' betrekken bij de besluitvorming en hun belangen beschermen. Zonder hun steun is elke verandering gedoemd te mislukken (Hans de Bruijn)