Zo pak je ondermijning aan

“Je ziet het pas als je het door hebt” is een bekende uitspraak van Johan Cruijff. En zo is het ook met ondermijning. Het gaat om kijken, maar vooral om zien. Zien de veiligheidsprofessionals en het bedrijfsleven wat er real-time onder hun ogen gebeurt; hebben zij het door?

Om die vraag positief te kunnen beantwoorden is een andere manier van kijken nodig. Die manier van kijken is nodig op straat, op scholen, bedrijven, maar ook bij vergunningverlening door de overheid, de BIBOB toetsing, bij transacties in de onroerend goed sector, echt opvallende banktransacties op incourante tijden;  maar ook bij routine- en specifieke controles door de diverse specialistische handhavers die in onze complexe samen samenleving actief zijn. Vast leggen van de bevindingen is noodzakelijk om later te kunnen analyseren, verbanden en lijnen te kunnen ontdekken en ondermijning aan te kunnen tonen. Momenteel waait er te veel belangrijke informatie weg omdat die niet op waarde wordt geschat of in een organisatie zo verspreid binnen komt dat het overzicht verloren gaat. In ieder geval is de informatie verwaaid voordat een ondermijnings- of criminaliteitsanalyse gemaakt kan worden. Hierover onderstaand meer.

In de optiek van de C3Group ligt de oplossing in de volgende vier gebieden:

  1. het verstevigen en optimalisering van de samenwerking in de bestaande netwerken,
  2. een adequate uitwisseling van informatie over vermeende ondermijning en
  3. Een goede veredeling van de informatie door de analist en het RIEC.
  4. De informatie positie op straat moet aanzienlijk worden verbeterd door de drempel om criminele activiteiten te melden te verlagen. Probleembewustwording is van belang door anders naar meldingen te kijken.

Zoals opgemerkt is het delen van belangrijke informatie noodzakelijk. Informatie alleen in de eigen kolom houden betekent dat men door niet te delen geen compleet beeld krijgt van de situatie. Hierdoor  kunnen verkeerde beslissingen worden genomen of kunnen slechts delen van een crimineel netwerk worden aangepakt.

De samenwerkingsmethodiek en de signaalmeldingen- en interventie team ondermijning applicaties van de C3Group kunnen hiervoor de oplossing bieden. Met de C3-oplossing kan een compleet beeld van de situatie worden gepresenteerd, waarna in multidisciplinair overleg de plannen van aanpak kunnen worden vastgesteld en uitgevoerd.

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit moet je als veiligheidsnetwerk gezamenlijk aanpakken om succesvol te zijn. Probeer als netwerk aan de voorkant van het probleem te komen op basis van een goede informatie positie. Door snelle interventies, waarbij vooraf doelstellingen zijn bepaald, de capaciteit voor de interventie is geregeld en de barrièremodellen zijn ontwikkeld kan erger worden voorkomen. Een uitdagende klus waar wij graag bij helpen.

Over de schrijver
Kennisgebieden: Robert heeft veel kennis en ervaring met de complexe samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Het betreft zowel samenwerking binnen (jeugd)zorg, welzijn en participatie als Persoonsgerichte Aanpak groepsaanpak en interventieteams ondermijning. Binnen tientallen Nederlandse gemeenten en haar ketenpartners heeft Robert als projectleider of consultant een rol gespeeld om de samenwerking te stroomlijnen en met slimme software te versterken.Korte introductie: Na een opleiding als organisatiedeskundige met een ICT achtergrond aan de Erasmus universiteit, heeft Robert zich gespecialiseerd in het succesvol maken van complexe samenwerkingsverbanden. Met de introductie van SMART Samenwerken en de inzet van slimme software heeft Robert tientallen projecten uitgevoerd binnen gemeentelijke en commerciële organisaties. Het doel is altijd om samenwerken leuker te maken door meer overzicht, inzicht en regie op resultaat te creëren.
Reactie plaatsen