Procesregie bij ondermijning

Openbare orde en veiligheid

Voor diverse gemeentes, zoals gemeente  ’s-Hertogenbosch, verzorgen we een in-company training voor de regisseurs van het team openbare orde en veiligheid over casusregie op de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit.

Intensief gebruik van data

Door maximaal gebruik te maken van data en slimme technieken om deze te combineren en te ontsluiten werken o.a. RIEC's aan een steeds betere informatiepositie in het casusoverleg. Op basis daarvan zijn gemeenten, politie en OM steeds vroeger in de positie om op te treden.

Training professionals

Sinds 2010 organiseren we twee maal per jaar een open training procesregie en talloze opleidingen voor gemeentes en zorgnetwerken. Een mix van theorie en praktijk. Veel aandacht voor vaardigheden voor effectieve procesregie: Hoe organiseer je het werkoverleg? Hoe maak je een plan van aanpak? Hoe krijg je mensen in beweging?