Ondermijning wordt steeds gewelddadiger
30 oktober 2019 

Ondermijning wordt steeds gewelddadiger

De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema heeft hier een uitgesproken mening over. Ondermijning is een megaprobleem in Amsterdam en heeft een verlammend effect op het maatschappelijk leven in de hoofdstad. Ze vindt dat terecht onacceptabel. Als nieuwe burgemeester geeft zij de bestrijding van ondermijning de hoogste prioriteit.
Wel dapper om dat zo keihard te stellen. Wat deze ferme uitspraak waard is, gaat de tijd ons leren. Welke burgemeester volgt……………zou ik willen zeggen.

Amsterdam voorop bij de strijd tegen ondermijning
Femke Halsema is het snel duidelijk geworden dat voor een grondige aanpak van ondermijning er veel meer gekwalificeerde en gespecialiseerde politiemensen nodig zijn. Helaas, die zijn er voorlopig niet. Niet voor Amsterdam maar ook niet voor andere gemeenten. Dit vereist vooral ondermijning tijdig te ontdekken vanuit de centrale informatie positie. Door de vroeg-signalering kan de wilde uitgroei van ondermijning voorkomen of tot stand gebracht worden.

De georganiseerde misdaad is creatief en inventief, nu de overheid nog
Al te gemakkelijk wordt vergeten dat de mensen die bij georganiseerde misdaad betrokken zijn, ongelooflijk mobiel en creatief zijn. Kort door de bocht gezegd “Het zijn slimme “foute” ondernemers die niet geremd lijken te worden door normen en waarden”. Heeft de overheid, na veel recherchewerk in de grote steden de georganiseerde misdaad in de gaten, dan verplaatsen de activiteiten zich vliegensvlug naar het buitengebied. Vermeende zware  criminelen vergaderen al lang niet meer in hun eigen stad. Dat doen ze onopvallend “op de hei” Daarom wordt er wel eens “liquidatie” op een “buitenplaats” in de nationale pers gemeld. Als ondermijningverschijnsel is vastgesteld dat grote controles, die drugstransporten te wachten staan, uit de weg worden gegaan.  Zeker als mogelijke handlangers bij de bagageafdelingen op internationale vliegvelden onder verscherpte controle staan of in de bekende transito havens, de bij-verdieners zijn ontmaskerd. Ook onderdelen van de krijgsmacht De bevriende mariniers met wereldwijde contacten hebben zo af en toe ook verantwoording af te leggen. Ruim vóór de douanecontrole van  grote schepen in buitenlandse havens, is geconstateerd  dat en vanaf die grote vrachtschepen, kleine bootjes of boeien met drugs uitgezet worden of net nog internationale wateren of aangrenzende kustwateren. De bootjes en boeien worden vanaf het vaste land met behulp van lokale bootjes leeggehaald. Een groot gebied dat door de politie, kustwacht en douane niet te controleren valt. Kortom de criminelen zijn creatief en kennen geen wettelijke en/of morele beperkingen. De wetsdienaren dienen zich hier wel aan te houden. Een  terechte beperking voor ons allen en de wetshandhavers. Onze wetgeving staat maar in zekere mate het creatief “out of de box” denken en handelen toe.

Het buitengebied ideaal voor nieuwe ondermijnende activiteiten
Nu de landelijke Politie en overige rechtshandhavers in speciale Task Forces Brabant en Limburg met succes meer op de korrel neemt, blijkt het weidse gebied van Friesland en Groningen in toenemende mate interessant voor georganiseerde ondermijning. Het afzetgebied Duitsland is vlakbij. Bovendien zien wij een snel groeiende Duitse vloot van pleziervaartuigen die tussen Nederland en Duitsland heen en weer vaart. Ideaal voor transporten en moeilijk om effectief te controleren.

Conclusie
De voorzichtige conclusie die getrokken mag worden, is dat steeds meer mensen zich met ondermijnende activiteiten bezig  houden en daarbij niet gehinderd worden door enig moreel besef. Er is geen gevoel voor het leed dat mensen aangedaan wordt. De macht van het geld regeert. Wij moeten ondermijning en dit soort situaties met zijn allen helemaal niet meer willen. Hiervoor moeten alle betrokken partijen (financiële instellingen, wet- uitvoerende en controlerende organisaties en burgers intensief en effectief gaan samenwerken. Niet direct in een landelijk dekkend systeem, want onbetaalbaar en gedoemd te mislukken  maar in een behapbaar, regionaal aan te sturen verband van professionals dat van uit één ict ondersteunde centrale informatie positie werkt.

Smart Veiligheid
De 3Group uit Leerdam heeft op basis van ervaringen van praktijk- en ervaringsdeskundigen een dergelijk regiesysteem ontwikkeld waarmee preventief beginnende ondermijning in beeld kan worden gebracht en kan worden aangepakt. De slimme software applicatie heeft de naam “Smart Veiligheid” gekregen. Het systeem wordt al geruime tijd in een aantal gemeenten succesvol gebruikt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die “Smart Veiligheid” u kan bieden neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

Over de schrijver
Kennisgebieden: Robert heeft veel kennis en ervaring met de complexe samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Het betreft zowel samenwerking binnen (jeugd)zorg, welzijn en participatie als Persoonsgerichte Aanpak groepsaanpak en interventieteams ondermijning. Binnen tientallen Nederlandse gemeenten en haar ketenpartners heeft Robert als projectleider of consultant een rol gespeeld om de samenwerking te stroomlijnen en met slimme software te versterken.Korte introductie: Na een opleiding als organisatiedeskundige met een ICT achtergrond aan de Erasmus universiteit, heeft Robert zich gespecialiseerd in het succesvol maken van complexe samenwerkingsverbanden. Met de introductie van SMART Samenwerken en de inzet van slimme software heeft Robert tientallen projecten uitgevoerd binnen gemeentelijke en commerciële organisaties. Het doel is altijd om samenwerken leuker te maken door meer overzicht, inzicht en regie op resultaat te creëren.
Reactie plaatsen