Wat is procesregie?

Procesregie is leiding geven aan het proces van (organisatie- en domeinoverstijgende) samenwerking. De procesregisseur is verantwoordelijk om partijen samen te brengen voor het aanpakken van casuïstiek in zijn of haar werkveld en om leiding te geven aan gezamenlijke besluitvorming. De procesregisseur zorgt voor heldere afspraken over de regie op de uitvoering (casusregie). De operationele sturing ligt bij een casusregisseur. De procesregisseur blijft bij de hand om (periodiek) te helpen bij het multidisciplinair overleg, in het bijzonder in situaties waar casuïstiek stagneert of de samenwerking vastloopt.
Reactie plaatsen