Wat is casusregie?

De casusregisseur is de spin in het web voor een individuele casus. Hij neemt initiatief, bewaakt voortgang en bewaakt de integraliteit. De casusregisseur coördineert de uitvoering van het gezamenlijk plan van aanpak. Bij periodieke voortgangsoverleggen en als de casuïstiek dreigt vast te lopen, dan doet de casusregisseur een beroep op de procesregisseur voor ondersteuning bij de voortgangsevaluatie en herziene besluitvorming.
Reactie plaatsen