Wat is ketenregie?

Ketenregie is de sturing op de werkstructuren in het samenwerkingsverband. De ketenregisseur waarborgt het bestuurlijk draagvlak voor de samenwerking, bewaakt de doelen van het samenwerkingsverband en organiseert de werkprocessen van de samenwerking.
Reactie plaatsen