Zorg en Veilig op VNG congres
01 december 2017 

Zorg en Veilig op VNG congres

Vandaag sprak ik samen met Astrid Jansen op het VNG congres over Zorg en Veiligheid. Aan de hand van een mooi boeket chrysanten verkenden we met burgemeesters en wethouders hoe zij kunnen helpen voorkomen dat de meest lastige casuïstiek escaleert. Daarbij verwezen we naar het stappenplan van de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). Met de bloemen maakten we zichtbaar hoe de vier niveaus van AVE op elkaar inspelen. Niveau 1 vertegenwoordigt zelfregie. Op dit niveau kunnen burgers zelf organiseren dat ze eventuele zorg of ondersteuning krijgen. Niveau 2 staat voor problematiek die gemeenten met een reguliere aanpak kunnen oplossen. Afhankelijk van het soort vraagstuk komt een van de zeven lokale ketens in beeld, zoals de keten van werk & inkomen, de keten van jeugdbescherming of de ketens en netwerken voor zorg. Niveau 3 staat voor de omgang met taaie meervoudige problematiek. Voor zulke problematiek zijn lokale multi-problem teams of lokale procesregisseurs nodig. Zulke teams heten overal anders: sociaal team, AVE-team, vangnetteam, gemeentelijk de-escalatie team, of lokale kamer van het veiligheidshuis. Ook in niveau 3 vinden we het veiligheidshuis. Dat is er voor weerbarstige meervoudige problematiek. Steeds meer veiligheidshuizen verzorgen niet alleen procesregie. Maar zij proberen eerst het lokale veld te helpen bij de casuïstiek, zonder de regie over te nemen. Op niveau 4 heeft de burgemeester de regie. Het gaat om casuïstiek met maatschappelijke onrust.

Mijn boeket chrysanten heeft tien bloemen: zeven bloemen vertegenwoordigen de zeven lokale ketens voor wonen, werk, leren en zorg. Twee bloemen vertegenwoordigen het lokaal multi-problem team en het veiligheidshuis (regionaal). Eén bloem vertegenwoordigt de rol van de burgemeester in AVE 4.

De truc zit natuurlijk in de keuze van de bloemen. Een chrysant hoort tot de familie van composieten: de samengesteldbloemigen. Iedere bloem is in feite een bundel van kleine bloemetjes. Zo’n chrysant is eigenlijk zelf een netwerk. Wat is het mooi als de eenheid van zo’n bos chrysanten mag inspireren tot eenheid in samenwerking bij het voorkomen van escalatie.

http://www.rontmanagementconsultants.nl/publicaties/gratis-eboek-voorkoming-escalatie

Over de schrijver
Joost Vos is partner bij RONT. Sinds 2005 is hij gespecialiseerd in organisatie-overstijgend samenwerken. Hij verzorgt training, advies en onderzoek voor procesregie bij o.m. aanpak van ondermijning, multiproblematiek en doorzorg (ex)gedetineerden. Joost adviseert organisaties uit zorg, maatschappelijke ondersteuning en justitieketen over beleidsvorming, de inrichting van procesmanagement en (rijke) verantwoording. Hij traint procesregisseurs in netwerkverbanden zoals gemeentelijke teams voor multiproblematiek, veiligheidshuizen, veilig thuis of RIEC’s. Hij publiceerde over samenwerking bij de aanpak van veelplegers, samenwerking in wijkteams, voorkoming escalatie en over rijke vormen van sturing en verantwoording die ondersteunend zijn aan procesregie.
Reactie plaatsen