Ankerpunten voor procesregie

Handreiking voor analyse en training

Methodisch kader

Ankerpunten voor procesregie is een methodisch kader voor het versterken van procesregie. De methodiek is gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek naar de dynamiek van samenwerking, actieonderzoek in samenwerkingsverbanden, ruim tien jaar ervaring met casus- en procesregie en vijf jaar werken aan rijke verantwoording. Daarmee is een praktijkgerichte set inzichten ontstaan die de basis vormen onder onze analyse en training.

Onze filosofie:

Als je het probleem in zijn context ziet weet je wie je aan boord moet hebben.

Als je de aanpak zichtbaar maakt ontstaat beweging.

Vijf invalshoeken

Ankerpunten voor procesregie kent vijf invalshoeken. Daaraan zijn twintig gerichte vragen gekoppeld. Zij gaan over:

  • probleem en context
  • coalitie
  • aanpak
  • beweging 
  • zichtbaar effect

Ons aanbod

  • We onderzoeken in uw team of netwerk wat leven geeft aan de samenwerking en wat mogelijke leemtes of blokkades zijn.
  • In het trainingsprogramma gaan we direct aan de slag. We helpen u gericht op weg om tot meer zichtbaar resultaat te komen. 
  • Met onderzoek en training bieden we handreikingen voor de praktijk. 

Meer informatie, delen met anderen?

Voor meer informatie over de aanpak kunt u hier ons productblad downloaden. 

Meer informatie

Neem contact met ons op:

Joost Vos, vos@rontmc.nl, 06-51591894

Frank van Summeren, summeren@rontmc.nl, 06-15259534

Meta Peek, peek@rontmc.nl, 06-515845184