Frank van Summeren

Read more about this author...
Frank van Summeren, veiligheidskundige en bestuurskundige en senior adviseur bij RONT Management Consultants. Frank verrichte onderzoek naar de 1 gezin 1 plan aanpak in aandachtswijken in 30 steden in opdracht van de programmaministeries Wonen, Wijken en Integratie. Hij nam deel aan de expertgroep van het ministerie van Binnenlandse Zaken over dit thema en momenteel ondersteunt hij de nieuwe Buurtaanpak in zestien steden vanuit een opdracht voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hij traint gemeentelijke (veiligheids-)teams op het thema procesregie en adviseert hen over de inrichting van hun werkprocessen en informatiedeling. Hij organiseert trainings- en ontwikkelingsprogramma’s voor organisaties en netwerken in de veiligheidsketen.
You can also find me in these places...